Phát tờ rơi tại khu dân cư

Phát tờ rơi tại khu dân cư, từng nhà hộ dân phù hợp với các dịch vụ, sản phẩm hướng tới phục vụ nhu cầu sinh hoạt của các gia đình. Ví dụ như...